Fluke Việt Nam Phiên bản Odoo 15.0+e

Thông tin về Fluke Việt Nam một ứng dụng của Odoo, hệ thống ERP mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Studio
Tạo và tùy chỉnh các ứng dụng Odoo của bạn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Hỗ trợ
Theo dõi, ưu tiên và giải quyết các ticket của khách hàng
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Diễn đàn
Quản lý diễn đàn với FAQ và Q&A